Naša výrobaZákladným výrobným prostriedkom rastlinnej výroby je pôda. K 31. 12. 2016 Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje pôdu o výmere 4 465,65 ha.Naše službyÚsek technických služieb zabezpečuje formou opráv riadny chod rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a pomocnej výroby.Ako celok sú rozdelené na jednotlivé útvary:Predaj z dvoraRadi Vás obslúžime v našej podnikovej predajni, ktorá sa nachádza v areáli PD Senica na stredisku Čáčov v dňoch štvrtok a piatok od 13,30 hod do 16,30 hod