Naše služby

Technické služby


Úsek technických služieb zabezpečuje formou opráv riadny chod rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a pomocnej výroby.


Ako celok sú technické služby rozdelené na jednotlivé útvary:


-    centrálne dielne
-    autodoprava (nákladná, autobusová, špeciálna)
-    stavebná údržba