Naša výrobaZákladným výrobným prostriedkom rastlinnej výroby je pôda. Poľnohospodárske družstvo Senica obhospodaruje pôdu k 31.12.2019 o výmere 3 990,12 ha.Naše službyÚsek technických služieb zabezpečuje formou opráv riadny chod rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a pomocnej výroby.Ako celok sú rozdelené na jednotlivé útvary:Predaj z dvoraRadi Vás obslúžime v našej podnikovej predajni, ktorá sa nachádza v areáli PD Senica na stredisku v Čáčove v dňoch štvrtok a piatok od 13,30 hod do 16,30 hod