Kontakt

 

Poľnohospodárske družstvo Senica

Čáčovská cesta 5234/198

905 01  Senica-Čáčov

tel.: +421 034 6987011

       +421 034 6987022

fax: +421 034 6512385

mail: pdsenica@pdsenica.eu

www.pdsenica.eu

 

Morávek Peter                                                         Španka Peter

predseda predstavenstva                                       podpredseda predstavenstva

tel.:       +421 034698 7040                                     tel.:    +421 034698 7045              

mobil:  +421 911 921 438                                        mobil: +421 911 921 511

mail: peter.moravek@pdsenica.eu                          mail: peter.spanka@pdsenica.eu

 

Schemmer Ján                                                       Ing. Patrik Rusňák

vedúci rastlinnej výroby

hlavný agronóm                                                      vedúci živočíšnej výroby

tel.:   + 421 034698 7019                                       tel.:      +421 034698 7032

mobil: +421 911 921 558                                       mobil: +421 911 293 933

 

Jamárik Igor                                                        Bibza Vladimír   

zástupca vedúceho úseku RV                              vedúci úseku technických služieb

tel.:     +421 034698 7019                                     tel.:      +421 034698 7054

mobil: +421 911 227 417                                      mobil:   +421 911 921 574